Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 4.2. do 11.2.2024 - 06. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
4.2.
5. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za zemřelou Julii Němcovou
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za živé a zemřelé členy rodiny Fajtovy a Kadlecovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za rodiče Radovy a na dobrý úmysl
PO
5.2.
památka sv. Agáty, panny a mučednice 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
6.2.
památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků Dnes mše sv. není
ST
7.2.
středa 5. týdne v mezidobí 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
ČT
8.2.
sv. Jeronýma Emiliániho 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za Boží požehnání a ochranu pro rodinu Půlpanovu

9.2.
pátek 5. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
SO
10.2.
památka sv. Scholastiky, panny 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: ( volná intence )
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: na poděkování za Boží pomoc v nemoci s prosbou o další posilu
NE
11.2.
6. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: na poděkování a vděčnost za Boží pomoc
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Josefa Večeřu a celý rod

Ve středu 7. února je od 19.00 h. na faře v Krucemburku pro všechny zájemce katecheze pro dospělé. Pokračujeme na téma: Jak s užitkem prožít svátost smíření.

 

Ve čtvrtek 8. února od 19.00 h. bude na faře v Krucemburku setkání všech organizátorů a dobrovolníků letošního Farního plesu.

 

Upozorňujeme, že v pátek 9. února pravidelná mše svatá v 18.00 h. v Krucemburku mimořádně nebude!

 

Společné udílení svátosti nemocných se letos v naší farnosti uskuteční: v sobotu 10 února a v neděli 11. února během všech bohoslužeb. Neděle 11. února je totiž světovým dnem nemocných. Na požádání je možné přijmout svátost nemocných i jindy. Svátost nemocných mohou přijmout všichni věřící, kteří splňují tyto podmínky: jsou vážně nemocní nebo jsou starší jak 60 let; žijí buď sami nebo před církví v platném manželství a jsou ve stavu posvěcující milosti, tedy nejsou zatíženi dobrovolným těžkým hříchem.