Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 4.12. do 11.12.2022 - 49. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
4.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
09:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Ludmilu a Františka Matoušovy
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
PO
5.12.
pondělí 2. adventního týdne Dnes mše sv. není
ÚT
6.12.
sv. Mikuláše, biskupa 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ST
7.12.
památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
ČT
8.12.
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za živé a zemřelé členy rodiny Břízovy

9.12.
sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodiče Zrůstovy a živé a zemřelé členy jejich rodiny
SO
10.12.
Panny Marie Loretánské 06:30 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
13:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: pohřební mše svatá za Josefa Pleskače
16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za rodinu Hejkalovu a Bazinkovu
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za dnes zemřelou Elišku Nešporovou
NE
11.12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete) 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za rodinu Fajtovu, Kadlecovu, Urbanovu a za živé a zemřelé členy a za Boží pomoc v nemoci
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Bohuslava a Věru Šilerovy a celý rod

Kostelní sbírka z neděle 20. listopadu, která byla určena na pojištění kostelů a další církevních budov, vynesla v naší farnosti částku: 11.500,- Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování!

 

Upozorňujeme, že pravidelné bohoslužby v pondělí 5. prosince v 18.00 h. v Krucemburku, ve středu 7. prosince v 18.00 h. ve Vojnově Městci a ve čtvrtek 8. prosince v 18.00 h. v Horním Studenci se mimořádně konat nebudou.

 

Ve středu 7. prosince je od 19.00 h. na faře v Krucemburku pro všechny zájemce Lectio divina ve společenství. Pokračujeme v četbě z Markova evangelia.

 

V sobotu 10. prosince se uskuteční v Krucemburku adventní duchovní obnova, kterou povede Pater Vojtěch Brož. Přednášky budou na faře v 9.30 h., v 11.00 h. a ve 14.00 h. Bližší informace jsou na kostelních vývěskách a na farním webu.

 

V sobotu 10. prosince bude od 9.00 h. – do 11.00 h. ve farním kostele v Krucemburku příležitost k předvánoční svátosti smíření. Zpovídat budou: v kostele v sakristii Páter Daniel Kolář a v přestávkách mezi duchovními promluvami na faře v kanceláři Pater Vojtěch Brož. V případě potřeby bude zpovídat také v kostele ve zpovědnici otec Pavel.

 

Azylový dům v Hamrech u Hlinska vás srdečně zve v sobotu 10. prosince ve 14.30 h. na divadelní Pohádku o pravém bohatství. 

 

Kostelní sbírka v neděli 11. prosince je určena na Kněžský seminář a formaci bohoslovců. Prosíme věřící, aby na tuto sbírku podle svých možností finančně pamatovali.

 

V neděli 11. prosince bude od 15.00 h. v kostele v Horním Studenci adventní koncert Žákovského komorního orchestru ZUŠ Chotěboř. Všichni jste srdečně vítáni.

 

Farnost Krucemburk vás srdečně zve na vánoční koncert, který se koná v sobotu 17. prosince od 16.00 h. v kostele sv. Ondřeje ve Vojnově Městci. Vystoupí sbor Poslední Šance, dětský pěvecký sbor Zvonky za doprovodu kapely HB.

 

Upozorňujeme, že na našich kostelních vývěskách a na farním webu je k dispozici Pořad bohoslužeb o Vánocích ve farnosti Krucemburk a Sopoty a příležitost k předvánoční svátosti smíření.