Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 9.7. do 16.7.2023 - 28. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
9.7.
14. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
09:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za rodinu Starých, Brabcovu a Lipertovu a za členy těchto rodů
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: ( volná intence )
PO
10.7.
pondělí 14. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
11.7.
svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy Dnes mše sv. není
ST
12.7.
středa 14. týdne v mezidobí 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
ČT
13.7.
sv. Jindřicha Dnes mše sv. není

14.7.
bl. Hroznaty, mučedníka 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za zemřelou Kačenku.
SO
15.7.
památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za rodinu Kučerovu
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: ( volná intence )
NE
16.7.
15. neděle v mezidobí 09:30 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za všechny živé a zemřelé farníky a občany z Vojnova Městce

V pondělí 10. července bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat do 19.30 h. adorace před vystavenou Eucharistií.

 

Přijměte prosím všichni srdečné pozvání v neděli 16. července na poutní mši sv. do Vojnova Městce a následné posezení s občerstvením u kostela. Pro děti bude připraven skákací hrad. Budeme vděčni, když s sebou přinesete něco dobrého k snědku.

 

V neděli 30. července se koná Pouť maminek ke svaté Anně do Modletína. Bližší informace jsou na kostelních vývěskách a na webu: poutmaminek.webnode.cz

 

V sobotu 23. září tohoto roku se uskuteční Farní výlet. Letos zavítáme do jižních Čech na Táborsko. Předpokládaný odjezd autobusu je v 7.00 h. ráno, příjezd zpět domů asi ve 20.00 h. večer. V 10.00 h. bude mše svatá v kostele v Jistebnici. Po jejím skončení bude mít místní pan farář a náš rodák Pavel Němec výklad o kostele a nalezení vzácného kancionálu. Okolo poledne budeme v Táboře, kde se naskytne možnost individuálního oběda v některé restauraci. Pro zájemce je naplánovaná procházka podél řeky Lužnice na geologickou expozici. Ve městě Táboře se nabízí také individuální návštěva jiného místa – například botanické zahrady, Táborského podzemí, Housova mlýnu, Minimuzeum čokolády či lega. V 16.00 h. nás čeká prohlídka mariánského poutního místa Klokoty. Doprava bude společná autobusy, které budou hrazeny z farních peněz. Oběd si každý zajistí individuálně. Bližší informace budou u přihlašovacího formuláře na stolku s obětními dary a také jsou k dispozici na kostelních vývěskách a na farním webu. Přihlaste se prosím co nejdříve, ale nejpozději do neděle 13. srpna t.r.