Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Krucemburk a Sopoty
od 19.6. do 26.6.2022 - 25. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
19.6.
12. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za farníky
10:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: za děti, které jdou ke svému prvnímu svatému přijímání
PO
20.6.
pondělí 12. týdne v mezidobí 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
ÚT
21.6.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka Dnes mše sv. není
ST
22.6.
sv. Paulína Nolánského, biskupa 17:00 společenská místnost v DPS Ždírec nad Doubravou: ( volná intence )
18:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: na poděkování za dar života s prosbou za Boží požehnání do dalších let
ČT
23.6.
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 18:00 kostel sv. Václava Horní Studenec: ( volná intence )

24.6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 18:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: ( volná intence )
SO
25.6.
památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 16:30 farní kostel Navštívení Panny Marie Sopoty: za Jana Janáčka z Bílku a celý rod
18:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Škrdlovice: za rodiče Pešlovy a bratra Josefa
NE
26.6.
13. neděle v mezidobí 08:00 kostel sv. Mikuláše Krucemburk: za Petra Kopeckého a rodinu
09:30 kostel sv. Václava Horní Studenec: za farníky
11:00 kostel sv. Ondřeje Vojnův Městec: za Boží požehnání pro pokřtěného Lubomíra Vojtěcha Čuhela a jeho rodiče 

V pondělí 20. června bude po skončení večerní mše svaté v Krucemburku následovat hodinová adorace před vystavenou Eucharistií.

 

Skupinky ze společenství Modlitby matek zvou celou farnost na MODLITEBNÍ TRIDUUM ve dnech 24. června až 26. června 2022, které bude probíhat v kostelech naší farnosti. Bližší informace jsou na kostelních vývěskách a na farním webu.

 

V sobotu 25. června od 10.00 h. – do 15.00 h. se v areálu Azylového domu pro děti v Hamrech u Hlinska koná Tradiční den pro děti a rodinu. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

 

Kostelní sbírka v neděli 26. června je určena na Diecézní charitu. Prosíme věřící, aby na tuto sbírku podle svých možností pamatovali. Dopis ředitelky Charity je možné si přečíst na kostelních vývěskách a farním webu.

 

Upozorňujeme, že poutní mše svaté v Sopotech budou:

v neděli 3. července - tzv. I. sopotská pouť v 9.30 h. a v neděli 10. července - II. sopotská pouť také v 9.30 h.

V neděli 3. července se koná pro všechny zájemce Cyklopouť do Sopot. Start je v 7.45 h. od kostela sv. Ondřeje ve Vojnově Městci s požehnáním otce Pavla.

V neděli 3. července bude po skončení poutní bohoslužby v kostele následovat na farní zahradě v Sopotech Poutní setkání. Pro děti budou připravené hry a pro všechny ostatní občerstvení a možnost vzájemně si popovídat. Všichni jste srdečně vítáni.

 

Ve Škrdlovicích bude poutní mše svatá v úterý 5. července ve 14.00 h. a ve Vojnově Městci bude poutní mše svatá v neděli 17. července v 9.30 h.